EURO - FATCA nowe przepisy prawa !


EURO - FATCA nowe przepisy prawa !


Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie, z dniem 01-05-2017r., zmian w obowiązujących przepisach prawa, tj.:

  • Dyrektywie Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania;
  • Ustawie z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji z innymi państwami;
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu informuje, iż Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.
W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu.

W celu uzyskania szczegółów kliknij TUTAJ.


Opublikowano: 28-04-2017r. | « wstecz