25 Czerwca 2017 roku Święto Spółdzielczości Bankowej

25 Czerwca 2017 roku Święto Spółdzielczości BankowejBANKI SPÓŁDZIELCZE Z GRUPY BPS to:

w 100% polski kapitał, pieniądze Polaków zostają więc „w domu”.

Szybkość decyzji

Proces decyzyjny jest szybki, mniej skomplikowany, a usługi dobrane pod indywidualne potrzeby Naszych Klientów.

Blisko ludzi

Wsparcia finansowego udziela człowiek - nie systemy. Prezes i pracownicy Banku Spółdzielczego są sąsiadami, znają swych klientów.

Różnorodność

Ile Banków Spółdzielczych, tyle lokalnych strategii funkcjonowania.

 

HISTORYCZNIE - Banki spółdzielcze wyrosły z ekonomicznych i społecznych potrzeb, z chęci wzajemnego wspierania się, niesienia pomocy. Brak maksymalizacji zysku.

DOBRE W KRYZYSIE - Stabilizują gospodarkę. Udzielają kredytów w czasach dobrych i złych, finansują gospodarstwa domowe oraz mikro, małe i średnie firmy. Są ich podporą i głównym źródłem kredytowania. Gdyby tworzyły sieć, byłaby to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce.

REINWESTUJĄ NA POZIOMIE LOKALNYM- dzięki temu pieniądze pozostają w regionie. Banki spółdzielcze mają niższy apetyt na ryzyko i są nastawione na działanie długoterminowe. Dzięki swoim lokalnym korzeniom mogą przewidywać wydarzenia w regionie i dostosowywać się do nich.

LUDZIE – NIE SYSTEMY – dla klienta, dla pracownika, dla społeczeństwa. W bankach spółdzielczych człowiek ma znaczenie, 53% klientów poleciłoby usługi banków spółdzielczych. Krótki czas decyzji. Część swoich zysków banki spółdzielcze przeznaczają na lokalne inicjatywy gospodarcze i społeczne. Są zaangażowane na rzecz rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Współpracują z klientami wykluczonymi przez zachodni sektor bankowy. Przyczyniają się do obniżania bezrobocia. Pracownicy i prezes znają swoich klientów, są sąsiadami.

Są własnością swoich członków/ klientów. Klient może zostać właścicielem banku spółdzielczego. Może mieć wpływ na jego strategię, działalność i zarządzanie. Żelazne zasady bankowości spółdzielczej, to: solidarność (pomoc społecznościom lokalnym), regionalizacja (lokalne działanie), subsydiarność (wzajemne uzupełnianie potrzeb banków).

Polskie banki spółdzielcze od przeszło 150 lat realizują postanowienia EKONOMII SPOŁECZNEJ w swojej działalności. Formy działalności spółdzielczej są bardziej odporne na kryzys i lepiej służą zrównoważonemu rozwojowi kraju i świata. Spółdzielczy pracodawca jest postrzegany jako bardziej stabilny i przewidywalny, bo zapewnia bezpieczne zatrudnienie, także w okresach spowolnienia gospodarczego. Spółdzielczość pozwala na przezwyciężanie biedy i gospodarczej stagnacji.

 

Banki Spółdzielcze specjalizują się w obsłudze firm z SEKTORA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. Przedsiębiorcy najczęściej korzystają z:

a)    poręczeń kredytowych

b)    gwarancji

c)    kredytów:

a.    w rachunku bieżącym

b.    w rachunku kredytowym

c.    odnawialnych

d.    płatniczych

e.    zabezpieczonych hipotecznie

f.     inwestycyjnych

g.    pomostowych


Opublikowano: 05-05-2017r. | « wstecz