Ważne zmiany w logowaniu od 14 września 2019r !


W związku z działaniami Banku podejmowanymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa dokonywania transakcji z wykorzystaniem dostępu on-line do rachunku bankowego, a także wobec konieczności dostosowania się do znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych, od 14 września 2019 r. Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu uruchamia tzw. silne uwierzytelnianie użytkownika (SCA) podczas logowania do systemów bankowości internetowej . Oznacza to, że w celu zalogowania do systemu bankowości internetowej konieczne będzie podanie – poza loginem i hasłem – również dodatkowego kodu wysłanego na telefon Klienta w postaci wiadomości SMS.

Ponadto, od 14 września 2019 r. w Banku nastąpi zmiana dotycząca instrumentów uwierzytelnienia użytkownika (tj. haseł jednorazowych w postaci karty jednorazowych kodów autoryzacyjnych – karta zdrapka). Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Ze względu na to, że ww. hasła jednorazowe nie spełniają wymogów przedmiotowej Ustawy, od 14 września 2019 r. Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu nie będzie ich stosował jako m.in. środka dostępu do systemu bankowości elektronicznej. W zamian stosowane będą kody SMS, służące do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej. Oznacza to, iż Klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet), aby po tej dacie móc korzystać z systemu bankowości elektronicznej.

Informujemy jednocześnie, że od 14 września 2019 r., aby korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji, samodzielnie w bankowości internetowej lub składając w placówce Łużyckiego Banku w Lubaniu wniosek o zmianę sposobu autoryzacji, podając numer telefonu niezbędny do otrzymywania haseł w formie SMS lub zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikacje Nasz Bank.

Aplikacja ta jest możliwa do pobrania w sklepie Google Play lub AppStore.

Zarząd Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu.

 


Opublikowano: 27-08-2019r. | « wstecz