Zaproszenie do składania ofert


Zaproszenie do składania ofert
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup energii elektrycznej do wszystkich obiektów Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu w szacowanej ilości 132.195 kWh.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
  • 09.00.00.00-3 produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii;
  • 09.31.00.00-5 elektryczność
Pełna treść ogłoszenia: KLIKNIJ TUTAJ

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:
  1. załącznik nr 1 - Formularz oferty,
  2. załącznik nr 1a - Formularz cenowy,
  3. załącznik nr 2 - Opis przedmiotu Zamówienia,
  4. załącznik nr 2a - Wykaz punktów odbioru wraz z prognozowanym zużyciem,
  5. załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy

Opublikowano: 09-11-2021r. | « wstecz