Zmiany w regulaminach rachunków i usług płatniczych (26-09-2016)

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie zmian w ustawie Prawo bankowe oraz oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 260/2012, z dniem 31 października 2016 roku zmianie ulegają regulacje dla Klientów Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu.

Konkurs ofert - badanie sprawozdania finansowego. (03-08-2016)

Konkurs ofert - badanie sprawozdania finansowego. Zarząd Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Banku za rok 2016r. Badanie sprawozdania planowane jest w miesiącu lutym 2017 roku. 
Dane finansowe Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu oraz opinia Biegłego Rewidenta dostępne są w zakładce Sprawozdania.
Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr tel. +48 75 72 27 500 lub elektronicznie na adres e-mail: centrala@banklbs.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 16-09-2016r.

Zmiany w Regulaminach (21-07-2016)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami ustawy Prawo bankowego z dniem 01-08-2016r.  zmianie ulegją regulacje dla Klientów Indywidualnych.