PRODUKTY FINANSOWE: Rachunki

Rachunek Biznes Prestiż

Rachunek Biznes Prestiż to rachunek bieżący dla małych i średnich firm, posiadających status rezydenta - osiągających wysokość rocznych przychodów do 800.000 EUR. Rachunek Biznes Prestiż umożliwia Ci: - dokonywanie operacji krajowych i zagranicznych przy wykorzystaniu nowoczesnych ... czytaj dalej ...

Rachunek Oszczędnościowy PKZP

Rachunek Oszczędnościowy dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe są szczególnym rodzajem organizacji pracowniczej, której zadaniem jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo- i krótkoterminowych oraz zapomóg - w ... czytaj dalej ...

Rachunek Bieżący

Rachunek Bieżący, jest podstawową formą korzystania z usług finansowych oferowanych przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu . Dedykowany jest dla firm prowadzących działalność na większą skalę i zapewnia wygodne i bezpieczne gromadzenie środków, swobodne nimi gospodarowanie ... czytaj dalej ...

Rachunek Pomocniczy

Rachunek Pomocniczy, wykorzystywany jest do dokonywania przez posiadacza rachunku innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub generowania środków z przeznaczeniem na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń. Rachunek Pomocniczy umożliwia w ... czytaj dalej ...