PRODUKTY FINANSOWE: Produkty Kredytowe

Kredyt w Rachunku Bieżącym

Kredyt w Rachunku Bieżącym (overdraft) umożliwia Twojej Firmie zadłużenie się do ustalonego w umowie limitu debetowego w tym rachunku. Warunkiem uzyskania tego kredytu jest posiadanie rachunku bankowego przynajmniej od 3 miesięcy. Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:- wysokości ... czytaj dalej ...

Kredyt Obrotowy

Kredyt Obrotowy.Twoja Firma potrzebuje kapitału obrotowego na finansowanie bieżących wydatków. Chcesz dokonać zakupu surowców, materiałów lub rozliczyć płatności bez naruszania własnych środków. Kredyt obrotowy w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu zwiększy potencjał ... czytaj dalej ...

Kredyt Inwestycyjny

Kredyty Inwestycyjne. Potrzebujesz środków na rozwój Twojego Przedsiębiorstwa, możesz uzyskać je od nas, a my zapewnimy Tobie: - stabilne źródło finansowania Twojej działalności inwestycyjnej, - poprawimy Twoją płynność finansową poprzez uwolnienie Twoich środków własnych, ... czytaj dalej ...

Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredytowa Linia Hipoteczna. Potrzebujesz środków na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, możesz skorzystać z kredytowej linii hipotecznej, która daje Ci szereg możliwości, a przede wszystkim: - Masz możliwość przeznaczenia kredytu na dowolny cel związany z ... czytaj dalej ...

Kredyt Rewolwingowy

Kredyt Rewolwingowy jest to typ kredytu obrotowego w rachunku kredytowym, ma on charakter odnawialny, oznacza to, że podczas trwania umowy kredytowej każde spłacenie całości lub części wziętego wcześniej kredytu niesie za sobą odnowienie wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę, ... czytaj dalej ...

Kredyt Płatniczy

 Kredyt Płatniczy. To dodatkowe źródło finansowania krótkoterminowych i nagłych potrzeb Twojej firmy, w sytuacji przejściowego braku środków własnych. Jest doskonałym rozwiązaniem dla firm, które prowadzą sprzedaż produktów i usług z długimi terminami płatności, ułatwia ... czytaj dalej ...

Kredyt dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.Przeznaczone są na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.Kredyty na pokrycie ... czytaj dalej ...

Debet w Rachunku Biznes Prestiż

Dopuszczalny Debet.Może zostać przyznany Posiadaczom rachunku Biznes Prestiż. Chęć skorzystania z dopuszczalnego debetu może być wyrażona we wniosku o otwarcie rachunku Biznes Prestiż, lub po zawarciu umowy w odrębnym wniosku.  Cechy i zalety kredytu: - wysokość kredytu - od ... czytaj dalej ...

Gwarancja Bankowa

Gwarancja Bankowa. To instrument zabezpieczający i podnoszący bezpieczeństwo transakcji, a także znacznie ograniczający ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kontraktowych przez partnera handlowego. Jest samodzielnym zobowiązaniem banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji (podmiotowi ... czytaj dalej ...

Kredyt obrotowy z Gwarancją BGK

Twoja Firma potrzebuje kapitału obrotowego na finansowanie bieżących wydatków, a nie posiada odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Kredyt obrotowy w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu z gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de ... czytaj dalej ...

Leasing

Nasza oferta obejmuje finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jaki i nieruchomości. Z myślą o Klientach, działających w różnych branżach i korzystających z usług Banku, opracowano wiele specjalistycznych rozwiązań, umożliwiających finansowanie ... czytaj dalej ...