PRODUKTY FINANSOWE: Kredyty

Kredyt Wspólny Remont

Kredyt Wspólny Remont. Kredyt  to dla wielu wspólnot mieszkaniowych lub małych spółdzielni jedyna szansa wykonania bardziej rozległych remontów lub prac modernizacyjnych. Na finansowanie realizacji takich inwestycji Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu od kilku lat oferuje, ... czytaj dalej ...

Gwarancja Bankowa

Gwarancja Bankowa to instrument zabezpieczający i podnoszący bezpieczeństwo transakcji, a także znacznie ograniczający ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kontraktowych przez partnera handlowego. Jest samodzielnym zobowiązaniem banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji (podmiotowi ... czytaj dalej ...