AKTUALNOŚCI Komunikaty

Likwidacja Punktu Obsługi Klienta w Platerówce (06-11-2018)

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu informuje, że podjął decyzję o likwidacji Punktu Obsługi Klienta działającego w Urzędzie Gminy Platerówka.

Mechanizm Płatności Podzielonej - Split Payment. (14-06-2018)

Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu  nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej  oraz w placówkach Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu.

Nowe przepisy RODO! (24-05-2018)

Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami Banku dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Nowe godziny pracy Placówek Banku ! (17-05-2018)

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2018 roku (piątek) ulegają zmianie godziny pracy wszystkich placówek Banku.
Zachęcamy do zapoznania się z nowymi godzinami pracy.

Zmiany w Regulaminach (01-12-2017)

Zmiany w Regulaminach Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z rozszerzeniem oferty produktowej Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu o debetowe karty płatnicze VISA EURO oraz VISA Business EURO do rachunków walutowych prowadzonych w euro oraz o zmiany w kartach kredytowych VISA oraz VISA GOLD polegające na ulepszeniu funkcjonalności kart kredytowych, z dniem 01-12-2017r. zmianie ulegają regulaminy dla Klientów Banku w tym zakresie.