Wspólnoty: Karta Visa Business Debetowa

Wspólnoty: Karta Visa Business Debetowa


Wspólnoty: Karta Visa Business Debetowa

Visa Business Debetowa jest kartą powiązaną z rachunkiem bieżącym lub pomocniczym i umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym.

Visa Business Debetowa to wygoda i bezpieczeństwo dla Ciebie, gdyż dzięki jej możliwościom możesz pokrywać koszty transportu, różnego rodzaju usług i płatności za zakupione towary i nie jesteś przy tym narażony na utratę gotówki.

Karta debetowa jest niezbędnym narzędziem w Twojej pracy. Dzięki niej masz nieograniczony dostęp do środków na swoim koncie.

Cechy:

- łatwa kontrola wydatków,

- komfort - otrzymujesz stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jesteś zależny od godzin pracy Banku,

- łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4000 bankomatów bez prowizji (Zrzeszenia Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA, banku BGŻ SA oraz sieci Planet cash4you),

- masz możliwość dokonywania transakcji w internecie,

- poczucie bezpieczeństwa - korzystając z kart płatniczych klient unikasz konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie narażasz się na ich utratę,

- możesz ustanowić indywidualne limity transakcyjne do karty,

- otrzymujesz korzystny pakiet ubezpieczenia za minimalną cenę,

- maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki 30 000 zł,

- maksymalny dzienny liit operacji płatniczych 50 000 zł,

- koszt wydania karty 0 zł,

- okres ważności karty: 3 lata,

Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia PAKIET BEZPIECZNA KARTA Grupy Concordia:

- ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty,

- ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu,

- ubezpieczenie zakupionego towaru,

- ubezpieczenie mienia.


PAKIET BEZPIECZNA KARTA:

- Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty - pokrywające szkody polegające na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego w przypadku jeśli doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty i szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty - od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty.

- Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu - pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego jeśli szkoda powstała w ciągu 6 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu.

- Ubezpieczenie zakupionego towaru pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia zakupionego za pomocą karty na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są towary zakupione za pomocą karty płatniczej, których wartość jest nie mniejsza niż 200 zł. Przedmioty są objęte ochroną w okresie 30 dni od daty zakupu.

Ubezpieczenia mienia pokrywające szkody polegające na zniszczeniu lub utracie mienia na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są: portfel, teczka, plecak itp.., klucze, dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), karty płatnicze utracone w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego.


W przypadku zgubienia lub kradzieży karty możesz dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale Banku lub telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50

Opublikowano: 10-12-2012r. | « wstecz