Osoby fizyczne: Europa Ubezpieczenia


Osoby fizyczne: Europa Ubezpieczenia

Grupa Ubezpieczeniowa Europa już od wielu lat oferuje nowatorskie rozwiązania dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających klientów. Specjalizuje się w bancassurance - ubezpieczeniach sprzedawanych w powiązaniu z ofertą bankową, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń ochronnych do kredytów lub pożyczek hipotecznych i gotówkowych, kart kredytowych i lokat bankowych. Tworzy także innowacyjne ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym.

Grupa Europa posiada wyspecjalizowaną, innowacyjną ofertę dla segmentu MSP, która w ostatnich latach stała się jej znakiem rozpoznawczym.

Siłę Europy stanowi kompleksowe portfolio ubezpieczeń i szybkość wdrażania oferty na rynek. To umiejętność szczególnie ceniona przez partnerów biznesowych. Firma ściśle współpracuje z 30 bankami oraz bardzo dużą grupą pośredników finansowych. Jej profesjonalizm został obiektywnie potwierdzony w licznych konkursach i rankingach. Europa jest laureatem konkursu "Dobry Pracodawca 2015" w ramach programu "Liderzy Społecznej Odpowiedzialności". Zwyciężyła także w prestiżowym konkursie "Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2014", w którym oceniana jest jakość posprzedażowej obsługi klientów. Jest to potwierdzenie efektów strategii Europy, która stawia konsumenta i jego potrzeby w centrum uwagi.

Grupę tworzą: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Obie spółki są częścią Talanx International i Meiji Yasuda, jednych z największych firm ubezpieczeniowych na globalnym rynku. Europa jest organizacją stabilną i bezpieczną, dzięki czemu jej klienci mogą chronić to, co dla nich najważniejsze: swoje życie, zdrowie i mienie.

Produkty dedykowane klientom Łużyckiego Banku Spółdzielczego to ubezpieczenia podróżne. Swoim zakresem obejmują teren Europy i świata (ubezpieczenie Travel World) oraz Polski (ubezpieczenie NNW Polska).
 I. Ubezpieczenie podróżne Travel World

Ubezpieczenie  Travel World  to kompleksowe ubezpieczenie podczas podróży zagranicznych, zapewniające w zależności od wybranego wariantu i opcji, pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, kompleksową pomoc w podróży, ochronę bagażu, wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, ochronę na wypadek wyrządzenia nieumyślnych szkód innym osobom, ochronę mieszkania lub domu podczas podróży, a także ubezpieczenie drobnych rzeczy osobistych zabieranych w podróż (telefonu komórkowego, dokumentów, portfela).  

 Sprawdź kiedy i w jakich sytuacjach chroni Cię ubezpieczenie TRAVEL WORLD

W ramach ubezpieczenia można skorzystać z jednego z czterech wariantów: Standard, Standard Plus, VIP lub The Best.Korzyści dla Ciebie:
  • Ochrona w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroryzmu w trakcie podróży
  • Ochrona w trakcie uprawiania turystyki kwalifikowanej
  • Ochrona w trakcie pracy umysłowej oraz fizycznej
  • Ochrona w przypadku szkód powstałych pod wpływem alkoholu (nie dotyczy szkód z OC oraz wypadku komunikacyjnego). Atrakcyjne zniżki dla rodzin, dzieci i grup.
  • Brak zwyżek za wiek

Zanim skorzystasz z naszej oferty, zapoznaj się Kartą informacyjną RODO, Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym TRAVEL WORLDOgólnymi Warunkami Ubezpieczenia Travel World , gdzie zostały podane informacje na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A. / TU na Życie Europa S.A. oraz został określony szczegółowy zakres ubezpieczenia, ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności. 

 


II. Ubezpieczenie podróżne NNW Polska

Ubezpieczenie NNW Polska to ochrona w czasie podróży krajowej i w strefie przygranicznej (30 km) krajów sąsiadujących z Polską (z wyłączeniem Białorusi).

W ramach ubezpieczenia można skorzystać z jednego z trzech wariantów: Standard, Standard Plus lub VIP.


Korzyści dla Ciebie:
  • Ochrona również w strefie przygranicznej do 30 km
  • Ochrona w trakcie uprawiania turystyki kwalifikowanej
  • Ochrona w trakcie wykonywania pracy umysłowej
  • Atrakcyjne zniżki dla rodzin, dzieci i grup
  • Brak zwyżek za wiek

Zanim skorzystasz z naszej oferty, zapoznaj się Kartą informacyjną RODO, Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym NNW PolskaOgólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW Polska , gdzie zostały podane informacje na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A. / TU na Życie Europa S.A. oraz został określony szczegółowy zakres ubezpieczenia, ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Opublikowano: 11-07-2016r. | « wstecz