Osoby Fizyczne: Kredyt Gotówkowy - SUPER GOTÓWKA


Osoby Fizyczne: Kredyt Gotówkowy - SUPER GOTÓWKA

Super Gotówka.  

Potrzebujesz zastrzyku gotówki? 

To szybki, bezpieczny i elastyczny kredyt, na który Cię stać. 

POLSKA

SUPER MOCNA GOTÓWKA !

- oprocentowanie od 6,99%*;

- kwota kredytu do 40.000 zł.;

- bez poręczycieli;

- szybka decyzja kredytowa;

- okres kredytowania do 2 lat;

- możliwość wyboru rat równych lub malejących. 

 

Warunki uzyskania kredytu:

- kredyt udzielany jest na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania,

- minimalna kwota kredytu wynosi 1.000 PLN, a maksymalna kwota kredytu wynosi 40.000 PLN i nie może przekroczyć 12- krotnego średniego miesięcznego dochodu netto Wnioskodawcy, ustalonego w oparciu o średni miesięczny dochód netto z okresu poprzedzającego złożenie wniosku.

Kredyt udzielany jest sezonowo na okres do 24 miesięcy.

Zabezpieczenie spłaty kredytu.

Rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu zależy od oceny zdolności kredytowej, okresu kredytowania oraz kwoty kredytu.

Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Bank może przyjąć między innymi:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- ubezpieczenie na życie kredytobiorców, lub

- poręczenie osób trzecich według prawa cywilnego lub wekslowego,

- pełnomocnictwo do rachunku osobistego, lokaty terminowej w Banku,

- zastaw rejestrowy na pojeździe mechanicznym,

- hipoteka na nieruchomości,

- przelew praw na Bank z polis ubezpieczeniowych,

- kaucję, depozyt pieniężny oraz inne formy zabezpieczenia dopuszczone w wewnętrznych przepisach Banku


W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Naszych placówek !
Opublikowano: 19-10-2012r. | « wstecz