Osoby Fizyczne: Kredyt Przyjazna Europa


Osoby Fizyczne: Kredyt Przyjazna Europa

Przyjazna Europa. 

Myślisz o kredycie, ale pracujesz i zarabiasz poza granicami Polski? 

Pracujesz za granicą i chcesz uzyskać dodatkowe środki na dowolny cel remont, meble, wycieczkę egzotyczną?  Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu proponuje swoim klientom kredyt Przyjazna Europa. Kredyt ten proponujemy osobom zatrudnionym za granicą, na terenie Niemiec i Czech, zameldowanym i zamieszkującym na terenie działania Banku.

Cechy kredytu:

- kredyt udzielany jest w złotych,

- okres kredytowania do 36 miesięcy,

- kwota kredytu od 1.000,- zł do 20.000,- zł.

- dla zatrudnionych za granicą, na terenie Niemiec i Czech, zameldowanych i zamieszkujących na terenie działania Banku.

Zabezpieczenie:

Rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu zależy od oceny zdolności kredytowej, okresu kredytowania oraz kwoty kredytu.

Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Bank może przyjąć między innymi:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- ubezpieczenie na życie kredytobiorców w TU na Życie Europa S.A. oraz TU Europa S.A.

- poręczenie osób trzecich według prawa cywilnego lub wekslowego,

- pełnomocnictwo do rachunku osobistego, lokaty terminowej w Banku,

- zastaw rejestrowy na pojeździe mechanicznym,

- hipoteka na nieruchomości,

- przelew praw na Bank z polis ubezpieczeniowych,

- kaucję, depozyt pieniężny oraz inne formy zabezpieczenia dopuszczone w wewnętrznych przepisach Banku,


W przypadku osób przebywających i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w krajach Unii Europejskiej dokumenty dotyczące zatrudnienia oraz deklaracje podatkowe muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w krajach Unii Europejskiej i składające roczne zeznanie podatkowe w kraju, zobowiązane są złożyć dokumenty dotyczące zatrudnienia (umowa o pracę, zgoda władz państwowych na zatrudnienie jeżeli jest wymagana) przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz roczne zeznanie podatkowe składane do właściwego US opatrzone potwierdzeniem ich przyjęcia przez US lub potwierdzeniem nadania listu poleconego.Opublikowano: 19-10-2012r. | « wstecz