Osoby Fizyczne: Uniwersalny Kredyt Hipoteczny


Osoby Fizyczne: Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny.

Marzysz o własnym mieszkaniu, domu, samochodzie, nowych meblach czy wycieczce? Już dziś spełnij swoje marzenia i skorzystaj z Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego na dowolny cel.

Z kredytu możesz skorzystać na następujących warunkach:

- kredyt udzielany jest w złotych,

- okres kredytowania wynosi od 1 roku do 15 lat,

- dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,

-kredyt udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w umowie kredytu,

- minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN, natomiast maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% (LTV 60%) wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

- stopą referencyjną wchodzącą w skład oprocentowania kredytu jest stopa WIBOR 3M.


REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,62 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 5,72 % w skali roku - wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 4,00%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.)  Równa rata miesięczna: 846,88 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 54 758,22 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 49 184,82 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca:  2 000 PLN. Koszt ustanowienia i wykreślenia hipoteki: 300,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC1 ): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia na życie kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 154 758,22 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Raty kredytu spłacane są w częstotliwości miesięcznej.

Równa rata miesięczna: 846,88 PLN.

Przy założeniu z przykładu reprezentatywnego, że:

- całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN (bez kredytowanych kosztów);

- okres kredytowania: 180 miesięcy;

                         - wkład własny: nie dotyczy;

- oprocentowanie kredytu: 5,72 % w skali roku ? wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 4,00%.


Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego UKH na 14-02-2018r.

 

Wniosek o produkty hipoteczne.

Wniosek o podwyższenie kwoty/prolongatę terminu spłaty kredytu.

Wzór kosztorysu.

Karta kontroli inwestycji.

Informacje o poręczycielach.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela.

Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach z emerytury renty.

Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań.

Oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach z działalności gospodarczej.

Oświadczenie Kredytobiorcy o odstąpieniu od umowy kredytu.

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Regulamin kredytu hipotecznego.

Oprocentowanie i opłaty.
Druki dokumentów związanych z ubezpieczeniem na życie
:

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Concordia Polska TUW oraz Concordia Capital S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Życie Komfort".
Karta produktu "Życie Komfort".
Wniosek o zwrot składki.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia "Życie Komfort"

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach TU Europa S.A oraz TU na Życie Europa S.A.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Życie jest Najważniejsze".

Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Praca też jest Ważna".

Karta Produktu "Życie jest Najważniejsze".

Karta Produktu "Praca też jest Ważna".

Wniosek o wypłatę świadczenia "Życie jest Najważniejsze".

Wniosek o wypłatę świadczenia "Praca też jest Ważna".

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia "Życie jest Najważniejsze"

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia "Praca też jest Ważna".Opublikowano: 19-10-2012r. | « wstecz