Osoby Fizyczne: Kredyt Mieszkaniowy


Osoby Fizyczne: Kredyt Mieszkaniowy
Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom.

Korzyści:

- Finansowanie do 80% wartości nieruchomości,

- szeroki zakres kredytowania,

- okres kredytowania od 5 do 20 lat,

- waluta PLN,

- system rat stałych lub malejących,

- szybka decyzja kredytowa,

- indywidualne podejście do Klienta,

- raz w roku Wakacje kredytowe.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Oddziałach Banku.

Wnioskodawca:

- Klienci indywidualni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

- Wiek Kredytobiorcy na koniec okresu kredytowania nie może przekraczać 70 lat.

Cel kredytowania:

- zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego,

- zakup działki budowlanej,

- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania,

- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego,

- wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,

- spłata zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego,

- budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego.

Okres kredytowania:

- od 1 roku do 15 lat w przypadku zakupu działki budowlanej,

- od 5 do 20 lat pozostałe cele kredytowania,

Oprocentowanie:

- oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na 3 miesięcznej stawce WIBOR i marży Banku,

- do momentu dostarczenia do Banku prawomocnego odpisu z księgi wieczystej o ustanowieniu hipoteki marża banku zostaje podniesiona o 1 %.

Sposób spłaty:

- spłata może następować w systemie rat równych lub malejących.

Wymagany wkład własny: tylko 20 %

- kredyt do 80 % wartości nieruchomości .

Zabezpieczenie:

- hipoteka na kredytowanej nieruchomości,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych,

- zabezpieczenie przejściowe - do momentu dostarczenia do Banku prawomocnego odpisu z księgi wieczystej o ustanowieniu hipoteki w postaci: poręczenie cywilne, kaucja pieniężna, blokada środków na rachunku.

Dodatkowo: wakacje kredytowe.
Opublikowano: 19-10-2012r. | « wstecz