Osoby Fizyczne: Karta kredytowa BPS Visa Credit

Osoby Fizyczne: Karta kredytowa BPS Visa Credit


Osoby Fizyczne: Karta kredytowa BPS Visa Credit
Karta kredytowa jest nowoczesnym, wygodnym i bezpiecznym sposobem dokonywania codziennych płatności.
BPS Visa Credit to Karta ludzi otwartych na świat!

Korzyści które dajemy Ci z BPS Visa Credit:

- możliwość bezpłatnego użytkowania karty, jeśli aktywnie z niej korzystasz,

- komfort:  możesz robić zakupy na całym świecie, nawet gdy nie dysponujesz wystarczającą sumą pieniędzy na koncie,

- otrzymujesz od nas darmowy kredyt, aż do 51 dni,

- dajemy Ci limit kredytowy do 20 000 PLN bez dodatkowych zabezpieczeń,

- dostajesz możliwość dokonywanie przelewów z karty kredytowej,

- plan ratalny: możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem,

- bezpłatna usługa automatycznej spłaty zadłużenia karty,

- nie musisz spłacać całości zadłużenia od razu - minimalna spłata to tylko 3% wykorzystanego limitu karty miesięcznie, nie mniej niż 40 PLN,

- możesz dokonywać transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych w kraju i za granicą  bez żadnych opłat,

- masz możliwość dokonywania transakcji w internecie,

- bez problemu sprawdzisz wysokość dostępnego limitu kredytowego w bankomacie
Dla Ciebie, Po okresie ważności karty wznowimy ją automatycznie,

- przeniesiemy Twoją kartę kredytową z innego banku.

Jeśli będziesz potrzebować to udostępnimy Ci dodatkową kartę dla bliskiej osoby powyżej 13 roku życia

Karta kredytowa BPS Visa Credit jest dostępna dla każdego. To karta, która pozwala na korzystanie z dodatkowych środków w ramach udzielonego przez Bank limitu kredytowego.
Nie musisz już angażować własnych środków na koncie. Możesz, więc robić zakupy zawsze, kiedy przyjdzie Ci na to ochota.

Przeznaczenie:

 - dla osób, które chcą mieć dodatkowe pieniądze w domowym budżecie oraz ponosić niewielkie koszty związane z obsługą karty kredytowej,

- limit kredytowy: od 1000 do 20.000 zł,

- koszt wydania karty 0 zł,

- okres ważności karty: 3 lata,

- minimalna spłata karty: 3% minimum 40 zł,

Zabezpieczenie: jedynie oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Jeśli posiadasz kartę kredytową w innym banku, możesz ją przenieść na korzystnych zasadach do naszego Banku.

Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia PAKIET BEZPIECZNA KARTA Grupy Concordia:

- ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty,

- ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu,

- ubezpieczenie zakupionego towaru,

- ubezpieczenie mienia.

Ten pakiet dodajemy do Twojej karty automatycznie. Chroni Twoją kartę, Twoją gotówkę i Twoje wydatki.
 
PAKIET BEZPIECZNA KARTA:

- Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty - pokrywające szkody polegające na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego w przypadku jeśli doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty i szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty - od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty.

- Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu - pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego jeśli szkoda powstała w ciągu 6 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu.

- Ubezpieczenie zakupionego towaru pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia zakupionego za pomocą karty na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są towary zakupione za pomocą karty płatniczej, których wartość jest nie mniejsza niż 200 zł. Przedmioty są objęte ochroną w okresie 30 dni od daty zakupu.

- Ubezpieczenia mienia pokrywające szkody polegające na zniszczeniu lub utracie mienia na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są: portfel, teczka, plecak itp.., klucze, dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), karty płatnicze utracone w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego.


W przypadku zgubienia lub kradzieży karty możesz dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale Banku lub telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50
Opublikowano: 19-10-2012r. | « wstecz