Osoby Fizyczne: Karta Visa PayWave

Osoby Fizyczne: Karta Visa PayWave


Osoby Fizyczne: Karta Visa PayWave
 Będąc posiadaczem zbliżeniowej karty Visa PayWave otrzymujesz od nas swobodny dostęp do swoich pieniędzy 24 godziny na dobę i nie musisz nosić już ze sobą gotówki.

Kartą Visa PayWave zapłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie na każdym kroku - w sklepach, kinie czy restauracji.

Skorzystaj z oferowanej przez nas karty a otrzymasz możliwość:

- dokonywanie transakcji zbliżeniowych - funkcjonalność zbliżeniowa Visa payWave działa wyłącznie przy transakcjach o niskiej wartości (w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu do 30 złotych); dokonanie transakcji o wyższej kwocie wymaga przeprowadzenia jej w tradycyjny sposób, z potwierdzeniem kodem PIN,

- komfort - otrzymujesz stały dostęp do środków zgromadzonych na Twoim rachunku, dzięki czemu nie musisz odwiedzać Banku i nie jesteś uzależniony od godzin pracy Banku,

- bezpieczeństwo środków na rachunku karty dla Twojego bezpieczeństwa każda transakcja powyżej 30zł jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem,

- szybkość dla Ciebie środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek,

- łatwy i szybki dostęp do Twojej gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4000 bankomatów bez prowizji (Zrzeszenia Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA, banku BGŻ SA oraz sieci Planet cash4you),

- dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych.

- możesz dokonywać transakcji w kraju i za granicą bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat,

- kontrola nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej,

- możesz dokonywać transakcji w internecie,

- poczucie bezpieczeństwa - korzystając z kart płatniczych unikasz konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie narażasz się na ich utratę,

- możliwość sprawdzenia stanu środków na rachunku w każdej chwili możesz sprawdzić stan Twoich środków w bankomacie,

- możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty,

- możesz dokonywać transakcji w kraju i za granicą bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat,

- możesz dokonywania transakcji w Internecie,

- bezpłatne ubezpieczenie


Zbliżeniowe karty VISA akceptowane są na terenie całego kraju. Aktualna lista punktów akceptujących karty zbliżeniowe VISA znajduje sie na stronie internetowej www.visa.pl.

Parametry karty:

Przeznaczenie: wydawana posiadaczom rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego typu POL-Konto.

Dzienne limity karty:

- maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki  5 000 zł (POL-Konto VIP 10 000 zł),

- maksymalny dzienny limit operacji płatniczych 20 000 zł (POL-Konto VIP 50 000 zł),

- maksymalny limit transakcji zbliżeniowej 30zł,

- okres ważności karty: 3 lata.

Korzyści dla Użytkownika.

Szybkość.
Płatność zbliżeniowa kartą PayWave odbywa się krócej niż sekundę, a więc nie musisz tracić czasu na szukanie drobnych czy wydanie reszty: płatność zbliżeniowa to szybkie i bezproblemowe rozwiązanie.

Wygoda
Funkcjonalność zbliżeniowa jest dodana do zwykłej karty płatniczej, można zatem posługiwać się tylko jednym plastikiem. Do wykonania płatności zbliżeniowej wystarczy tylko zbliżyć kartę do czytnika a płatność zrealizuje się sama. 

Bezpieczeństwo
Polecenie płatnicze jest przekazywane pomiędzy kartą a terminalem w bezpieczny sposób, przy zastosowaniu najwyższej jakości technik szyfrowania danych. W praktyce nie występuje możliwość przechwycenia danych karty przy płatności zbliżeniowej w sytuacji gdy, np. Użytkownik karty przechodzi obok czytnika.

Czytnik kart zbliżeniowych uaktywnia się tylko na krótką chwilę, na wyraźne polecenie ze strony terminala płatniczego. Ponadto Funkcjonalność zbliżeniowa Visa payWave jest aktywna wyłącznie przy transakcjach o niskiej wartości (w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu do 30 złotych); transakcje o wyższej kwocie odbywają się w tradycyjny sposób, z potwierdzeniem kodem PIN.

Dodatkowym zabezpieczeniem karty jest limit łącznej wartości transakcji zbliżeniowych, który zaprogramowany jest dla każdej karty. W przypadku gdy dana transakcja powoduje przekroczenie ustalonego przez Bank limitu transakcji zbliżeniowych możliwych do wykonania daną kartą, to terminal wymusi przeprowadzenie takiej transakcji w tradycyjny sposób, z potwierdzeniem kodem PIN. Limit ten jest automatycznie wyzerowany przy każdej transakcji potwierdzanej kodem PIN.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność Użytkownika karty Visa PayWave (zbliżeniowa) ograniczona jest ustawowo do kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro. Ponadto, po zgłoszeniu bankowi-wydawcy karty faktu jej utracenia, Bank przejmuje całkowitą odpowiedzialność za ewentualne transakcje nieuprawnione.

Akceptacja.

Karty Visa typu PayWave mogą być używane i w sposób zbliżeniowy, i tradycyjny wszędzie tam, gdzie znajduje się znak akceptacji Visa, czyli w ok. 24 mln punktów handlowo-usługowych na całym świecie. Możliwość taką uzyskujesz dzięki mikroprocesorowi i paskowi magnetycznemu. 

Jak działa karta Visa PayWave.

Karta Visa payWave łączy w sobie zalety kart z mikroprocesorem z technologią łączności bezprzewodowej bliskiego zasięgu, dzięki której karta może w całkowicie bezpieczny sposób wymienić informacje z terminalem wyposażonym w czytnik zbliżeniowy.

Jeśli wartość transakcji nie przekracza 30 złotych, Użytkownik karty nie podaje jej sprzedawcy. Sam zbliża kartę do czytnika, na odległość maksymalnie do 5 cm. Płatność zbliżeniowa trwa krócej niż sekundę, a cała transakcja raptem kilka sekund bez potrzeby przeciągania karty przez czytnik, wprowadzania kodu PIN czy składania podpisu na wydruku. Wystarczy, że Użytkownik zbliżeniowej karty Visa widząc czytnik kart zbliżeniowych poinformuje sprzedawcę, że chce skorzystać z tej formy płatności.

Użytkownik jest natomiast proszony o potwierdzenie transakcji kodem PIN przy płatnościach o większej wartości (powyżej 30 złotych) lub wtedy, gdy został przekroczony limit płatności zbliżeniowych, ustalony dla danej karty przez Bank, który ją wydał.

1. Zakup.

Sprzedawca wprowadza na terminalu płatniczym kwotę zakupu; czytnik sygnałem dźwiękowym informuje, by zbliżyć do niego kartę.

2. Płatność.

Kupujący zbliża kartę do czytnika; w ułamku sekundy na ekranie pojawia się potwierdzenie odczytania danych o transakcji.

3. Koniec transakcji.

To wystarczy płatność zbliżeniowa została dokonana, a transakcja zakończona. 

PAKIET BEZPIECZNA KARTA:

- Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty - pokrywające szkody polegające na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego w przypadku jeśli doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty i szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty - od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty.

- Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu - pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego jeśli szkoda powstała w ciągu 6 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu.

- Ubezpieczenie zakupionego towaru pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia zakupionego za pomocą karty na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są towary zakupione za pomocą karty płatniczej, których wartość jest nie mniejsza niż 200 zł. Przedmioty są objęte ochroną w okresie 30 dni od daty zakupu.

- Ubezpieczenia mienia pokrywające szkody polegające na zniszczeniu lub utracie mienia na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są: portfel, teczka, plecak itp.., klucze, dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), karty płatnicze utracone w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego.


W przypadku zgubienia lub kradzieży karty możesz dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale Banku lub telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50

Opublikowano: 19-10-2012r. | « wstecz