Osoby Fizyczne: Lokata MIG od 2 dni do 1 miesiąca

Osoby Fizyczne: Lokata MIG od 2 dni do 1 miesiąca


Osoby Fizyczne: Lokata MIG od 2 dni do 1 miesiąca

Lokata MIG.

Lokata pozwala na zagospodarowanie wolnych środków finansowych w sposób, który przynosi odpowiedni zysk, gwarantując również płynność finansową.
Lokata otwierana jest na okresy zamknięte od 2 do 31 dni

W okresie trwania umowy - przechowywania środków pieniężnych na lokacie krótkoterminowej MIG, Klient nie ma możliwości dokonywania wpłat uzupełniających oraz częściowych wypłat.

W przypadku zerwania lokaty MIG nie są naliczane odsetki za okres utrzymania lokaty.

Środki pieniężne znajdujące się na lokacie krótkoterminowej MIG oprocentowane są według stałej stopy procentowej, podawanej w stosunku rocznym. Wysokość stopy procentowej ustalana jest w oparciu o wysokość aktualnych stawek procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym. Oprocentowanie oraz inne warunki umowy zostają ustalone w drodze negocjacji.

Posiadaczami lokaty MIG mogą być osoby fizyczne będące rezydentami bądź nierezydentami posiadające w Oddziale Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy POL-Konto, POL-Konto VIP, POL-Konto Student lub rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie.

Minimalna kwota lokaty wynosi: 10.000,00 PLN.

Lokata jest nieodnawialna i jest dostępna wyłącznie w Placówkach Banku.Opublikowano: 19-10-2012r. | « wstecz