Wspólnoty: Rachunek Funduszu Remontowego

Wspólnoty: Rachunek Funduszu Remontowego


Wspólnoty: Rachunek Funduszu Remontowego
Rachunek Pomocniczy dla Wspólnoty Mieszkaniowej jest rachunkiem funduszu remontowego. 

Rachunek służy głównie do gromadzenia środków finansowych na inwestycje, remonty, modernizację budynku.

Prowadzenie odrębnego rachunku funduszu remontowego daje możliwość skorzystania z kredytu, którego jedynym zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo dla Banku do środków gromadzonych właśnie na tym wyodrębnionym rachunku.

Rachunek pomocniczy pozwala Ci z następujących usług:

- dokonywania operacji krajowych i zagranicznych przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów bankowości elektronicznej,

- terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,

- możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych przy zastosowania indywidualnego negocjowania stawek oprocentowania lokat terminowych,

- korzystanie z dodatkowych środków finansowych: kredyt remontowy, kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych,

- dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło,

- łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom firmowym VISA Business Debetowa, w tym w szczególności dokonywania wypłat gotówki z bankomatów na terenie całego kraju.Opublikowano: 20-10-2012r. | « wstecz