Osoby Fizyczne: ŁBS OnLine


Osoby Fizyczne: ŁBS OnLine
Rozwój globalnej sieci Internet tworzy miejsce do powstawania nowych usług. Jedną z nich jest system ŁBS OnLine, poprzez który możesz kontrolować swój rachunek o dowolnej porze, z dowolnego miejsca. Bez problemu dokonasz podstawowych transakcji związanych z rachunkiem lub sprawdzisz stan swoich oszczędności.

Dając Ci nowoczesny system ŁBS OnLine mamy na uwadze Twoje bezpieczeństwo i wygodę gdyż wszystkie operacje możesz wykonać za pomocą własnego komputera. Twój czas jest dla nas cenny, dlatego mamy nadzieję, że możliwości, jakie daje Ci Internet, w pełni zaspokoją Twoje oczekiwania. Tu zawsze jesteś pierwszy w kolejce.

Nasz nowy system charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa, osiągniętym między innymi dzięki nowoczesnym metodom logowania oraz autoryzacji w postaci wygodnych, a jednocześnie bezpiecznych list haseł jednorazowych lub haseł SMS.

Z możliwościami systemu ŁBS OnLine https://login.banklbs.pl/ możesz zapoznać się, korzystając z wersji DEMONSTRACYJNEJ (link do wersji demo)


ŁBS OnLine umożliwi Ci:

- sprawdzenie stanu rachunku,

- wykonywanie przelewów krajowych i dewizowych,

- tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,

- zakładanie i likwidowanie lokat,

- uzyskanie informacji o lokatach,

- uzyskanie informacji o kredytach,

- składanie zleceń okresowych,

- śledzenie historii operacji,

- wydruk potwierdzenia wykonania operacji,

- eksport i wydruk wyciągów,

- przeglądanie i obsługę kart lokalnych i On-Line,

- otrzymanie i opłacanie w formie elektronicznej rachunków i faktur od wielu Usługodawców

Bezpieczeństwo.


W celu zachowania bezpieczeństwa system stosuje różne zaawansowane rozwiązania techniczne. Różnorodność zabezpieczeń daje klientowi niezawodny system ochrony konta bankowego:

- hasła związane z technologią bezpieczeństwa,

- identyfikator klienta to unikalny numer nadawany każdemu użytkownikowi systemu przez bank w chwili uruchomienia usługi,

- hasło dostępu to indywidualne hasło dostępu klienta do Internet Bankingu, ustalone przez niego przy pierwszym logowaniu. Musi mieć co najmniej 8 znaków i musi w nim wystąpić co najmniej jedna duża litera, jedna mała litera i jedna cyfra

- lista haseł jednorazowych to hasła będące losowo wygenerowanymi numerami koniecznymi do autoryzacji operacji bankowych lub za pośrednictwem jednorazowych haseł otrzymywanych sms-owo.

Połączenie z Bankiem chronione jest protokołem szyfrującym SSL. Listy haseł jednorazowych pozwalają na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela.


Wprowadź swoje dzieci w świat bankowości poprzez zabawę
Opublikowano: 28-11-2012r. | « wstecz