Wspólnoty: Rachunek Bieżący


Wspólnoty: Rachunek Bieżący

Biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby Klientów segmentu mieszkalnictwa, przygotowaliśmy kompleksową ofertę rachunków bankowych dla Wspólnot Mieszkaniowych. To podstawowe narzędzia do zarządzania finansami Wspólnoty: funduszem eksploatacyjnym i funduszem remontowym.

Rachunek bieżący dla Wspólnoty Mieszkaniowej jest rachunkiem funduszu eksploatacyjnego.

Rachunek służy głównie do gromadzenia środków z tytułu zaliczek wpłacanych na pokrycie bieżących wydatków, np. opłat za dostawę wody, ciepła, sprzątanie, wywozu nieczystości oraz wynagrodzenia zarządcy czy też administratora.


Rachunek bieżący pozwala Ci z następujących usług:

- dokonywania operacji krajowych i zagranicznych przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów bankowości elektronicznej,

- terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,

- możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych przy zastosowania indywidualnego negocjowania stawek oprocentowania lokat terminowych,

- korzystanie z dodatkowych środków finansowych: kredyt remontowy, kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych,

- dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło,

- łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom firmowym VISA Business Debetowa, w tym w szczególności dokonywania wypłat gotówki z bankomatów na terenie całego kraju.
Opublikowano: 28-11-2012r. | « wstecz