Osoby Fizyczne: Karta Visa Classic Debetowa

Osoby Fizyczne: Karta Visa Classic Debetowa


Osoby Fizyczne: Karta  Visa Classic Debetowa

Dzięki karcie Visa Classic Debetowa nie musisz już nosić ze sobą gotówki, a dostęp do swoich pieniędzy masz cały czas.
Kartą zapłacisz szybko i wygodnie na każdym kroku - w sklepach, kinie czy restauracji w Polsce i na całym świecie.

- Komfort - otrzymujesz stały dostęp do środków zgromadzonych na Twoim rachunku, dzięki czemu nie musisz odwiedzać Banku i nie jesteś uzależniony od godzin pracy Banku.

- Bezpieczeństwo środków na rachunku karty dla Twojego bezpieczeństwa każda transakcja jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem.

- Szybkość - środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek.

- Łatwy i szybki dostęp do Twojej gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4000 bankomatów bez prowizji (Zrzeszenia Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA, banku BGŻ SA oraz sieci Planet cash4you).

- Dokonywanie transakcji bezgotówkowych
w placówkach handlowo-usługowych. Możesz dokonywać transakcji w kraju i za granicą bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

- Kontrola nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej.

- Możesz dokonywać transakcji w internecie.

- Poczucie bezpieczeństwa - korzystając z kart płatniczych unikasz konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie narażasz się na ich utratę.

- Możliwość sprawdzenia stanu środków na rachunku w każdej chwili możesz sprawdzić stan Twoich środków w bankomacie.

- Możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty.

Przekonaj się, że płacenie kartą jest dużo wygodniejsze i szybsze niż płacenie gotówką. I zobacz, że karta doskonale zastępuje gotówkę!
Wygoda i kontrola wydatków, bezpieczeństwo oraz oszczędność pieniędzy!

- przeznaczenie: wydawana posiadaczom rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego
dzienne limity karty:

- maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki 5 000 zł (POL-Konto VIP 10 000 zł),

- maksymalny dzienny limit operacji płatniczych 20 000 zł (POL-Konto VIP 50 000 zł),

- koszt wydania karty 0 zł,

- okres ważności karty: 3 lata,

- karta debetowa dostępna w następujących wariantach: Classic, VIP, Student, Junior w zależności od posiadanego rodzaju rachunku.

Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia PAKIET BEZPIECZNA KARTA Grupy Concordia:

- Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty.

- Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu.

- Ubezpieczenie zakupionego towaru,

- Ubezpieczenie mienia.


PAKIET BEZPIECZNA KARTA:

- Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty - pokrywające szkody polegające na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego w przypadku jeśli doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty i szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty - od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty.

- Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu - pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego jeśli szkoda powstała w ciągu 6 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu.

- Ubezpieczenie zakupionego towaru pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia zakupionego za pomocą karty na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są towary zakupione za pomocą karty płatniczej, których wartość jest nie mniejsza niż 200 zł. Przedmioty są objęte ochroną w okresie 30 dni od daty zakupu.

- Ubezpieczenia mienia pokrywające szkody polegające na zniszczeniu lub utracie mienia na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są: portfel, teczka, plecak itp.., klucze, dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), karty płatnicze utracone w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego.


W przypadku zgubienia lub kradzieży karty możesz dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale Banku lub telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50
Opublikowano: 30-11-2012r. | « wstecz