Wspólnoty: Lokata MIG od 2 dni do 12 mięsięcy

Wspólnoty: Lokata MIG od 2 dni do 12 mięsięcy


Wspólnoty: Lokata MIG od 2 dni do 12 mięsięcy

Lokata MIG.

Lokata pozwala na zagospodarowanie wolnych środków finansowych w sposób, który przynosi odpowiedni zysk, gwarantując również płynność finansową.
Lokata otwierana jest na okresy zamknięte od 2 dni do 12 miesięcy. 

W okresie trwania umowy - przechowywania środków pieniężnych na lokacie krótkoterminowej MIG, Klient nie ma możliwości dokonywania wpłat uzupełniających i ani również częściowych wypłat.

W przypadku zerwania lokaty MIG nie są naliczane odsetki za okres utrzymania lokaty.

Środki pieniężne znajdujące się na lokacie krótkoterminowej MIG oprocentowane są według stałej stopy procentowej, podawanej w stosunku rocznym. Wysokość stopy procentowej ustalana jest w oparciu o wysokość aktualnych stawek procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym. Oprocentowanie oraz inne warunki umowy zostają ustalone w drodze negocjacji.

Lokata nieodnawialna.

Posiadaczami lokaty MIG mogą być Przedsiębiorcy Indywidualni, Korporacje, Rolnicy, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe, będące rezydentami bądź nierezydentami, posiadające w Oddziale Banku rachunek bieżący, pomocniczy lub Biznes Prestiż

Minimalna kwota lokaty wynosi: 10.000,00 PLN.


Opublikowano: 19-10-2012r. | « wstecz