Osoby Fizyczne: Lokata Łużycka

Osoby Fizyczne: Lokata Łużycka

Lokata Łużycka. 

Jest najpewniejszym i najbezpieczniejszym sposobem na zainwestowanie swoich oszczędności. 

Jeśli posiadasz oszczędności, które planujesz zainwestować i szukasz atrakcyjnej oferty, która pozwoli pomnożyć Twoje oszczędności, to dobrze trafiłeś, wybierz lokatę Łużycką, na której zyskasz wysokie i atrakcyjne oprocentowanie w stałej ofercie, elastyczne terminy, a także możliwość negocjacji.

Cechy lokaty:

- waluta PLN,

- brak opłat i prowizji za założenie i prowadzenie lokaty,

- wysokie i atrakcyjne oprocentowanie:

  • do 3 miesięcy - oprocentowanie stałe;
  • dla pozostałych okresów - oprocentowanie zmienne,

- elastyczne terminy lokaty zarówno w Placówkach Banku jak i w systemie bankowości elektronicznej:

  • dostępne terminy w Placówkach: 3,6,12 oraz 24 miesiące,
  • dostępne terminy w systemie bankowości elektronicznej: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oraz 24 miesiące
- minimalna wysokość wpłaty 1.000,-

- lokata ma charakter lokaty odnawialnej,

Osoby Fizyczne: Lokata MIG od 2 dni do 1 miesiąca

Osoby Fizyczne: Lokata MIG od 2 dni do 1 miesiąca

Lokata MIG.

Lokata pozwala na zagospodarowanie wolnych środków finansowych w sposób, który przynosi odpowiedni zysk, gwarantując również płynność finansową.
Lokata otwierana jest na okresy zamknięte od 2 do 31 dni

W okresie trwania umowy - przechowywania środków pieniężnych na lokacie krótkoterminowej MIG, Klient nie ma możliwości dokonywania wpłat uzupełniających oraz częściowych wypłat.

W przypadku zerwania lokaty MIG nie są naliczane odsetki za okres utrzymania lokaty.

Środki pieniężne znajdujące się na lokacie krótkoterminowej MIG oprocentowane są według stałej stopy procentowej, podawanej w stosunku rocznym. Wysokość stopy procentowej ustalana jest w oparciu o wysokość aktualnych stawek procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym. Oprocentowanie oraz inne warunki umowy zostają ustalone w drodze negocjacji.

Posiadaczami lokaty MIG mogą być osoby fizyczne będące rezydentami bądź nierezydentami posiadające w Oddziale Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy POL-Konto, POL-Konto VIP, POL-Konto Student lub rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie.

Minimalna kwota lokaty wynosi: 10.000,00 PLN.

Lokata jest nieodnawialna i jest dostępna wyłącznie w Placówkach Banku.

Rolnicy: Lokata STANDARD

Rolnicy: Lokata STANDARD

Lokata Standard.

Umożliwia Ci poprawę efektywności gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi poprzez bezpiecznie i korzystnie lokowanie pieniędzy. Cechuje ją znacznie wyższe oprocentowanie w porównaniu z oprocentowaniem środków przechowywanych na rachunku osobistym.

Lokata Standard została stworzona w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów związane z lokowaniem środków finansowych. Lokata może być zakładana zarówno w złotych, jak i w walutach wymienialnych.

Dostosuj terminy swoich oszczędności do planów finansowych.
Naszym Klientom oferujemy możliwość wyboru: waluty lokaty - PLN, EUR, USD, GBP.

Jeśli poszukujesz łatwego sposobu na powiększenie swoich środków finansowych, u nas z zyskiem ulokujesz swoje oszczędności już dziś!

Cechy lokaty to:

- atrakcyjne oprocentowania lokaty: zmienne i stałe,

- korzystne terminy lokowania środków 1,2,3,6,12,24 dla waluty PLN, a dla pozostałych walut 1,2,3,6,12,

- automatyczne odnawianie się lokaty na kolejne okresy bez konieczności wizyty w Banku,

- niska minimalna kwota lokaty 200 PLN, dla pozostałych walut 100 EUR, 100 GBP; 100 USD,

- swoboda dysponowania środkami po terminie umownym,

- swoboda dysponowania odsetkami - w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty możesz podjąć odsetki w dowolnym momencie - po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania lokaty.

Firmy: Lokata STANDARD

Firmy: Lokata STANDARD

Lokata Standard.

Umożliwia Ci poprawę efektywności gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi poprzez bezpieczne i korzystne lokowanie pieniędzy. Cechuje ją znacznie wyższe oprocentowanie w porównaniu z oprocentowaniem środków przechowywanych na rachunku osobistym.

Lokata Standard została stworzona w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów związane z lokowaniem środków finansowych. Lokata może być zakładana zarówno w złotych, jak i w walutach wymienialnych.

Dostosuj terminy swoich oszczędności do planów finansowych.
Naszym Klientom oferujemy możliwość wyboru: waluty lokaty - PLN, EUR, USD, GBP.

Jeśli poszukujesz łatwego sposobu na powiększenie swoich środków finansowych, u nas z zyskiem ulokujesz swoje oszczędności już dziś!

Cechy lokaty to:

- atrakcyjne oprocentowania lokaty: zmienne i stałe,

- korzystne terminy lokowania środków 1,2,3,6,12,24 dla waluty PLN, a dla pozostałych walut 1,2,3,6,12,

- automatyczne odnawianie się lokaty na kolejne okresy bez konieczności wizyty w Banku,

- niska minimalna kwota lokaty 200 PLN, dla pozostałych walut 100 EUR, 100 GBP; 100 USD,

- swoboda dysponowania środkami po terminie umownym,

- swoboda dysponowania odsetkami - w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty możesz podjąć odsetki w dowolnym momencie - po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania lokaty.

Osoby Fizyczne: Lokata STANDARD

Osoby Fizyczne: Lokata STANDARD

Lokata Standard. 

Umożliwia Ci poprawę efektywności gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi poprzez bezpiecznie i korzystnie lokowanie pieniędzy. Cechuje ją znacznie wyższe oprocentowanie w porównaniu z oprocentowaniem środków przechowywanych na rachunku osobistym.

Lokata Standard została stworzona w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów związane z lokowaniem środków finansowych. Lokata może być zakładana zarówno w złotych, jak i w walutach wymienialnych.

Dostosuj terminy swoich oszczędności do planów finansowych.
Naszym Klientom oferujemy możliwość wyboru: waluty lokaty - PLN, EUR, USD, GBP.

Jeśli poszukujesz łatwego sposobu na powiększenie swoich środków finansowych, u nas z zyskiem ulokujesz swoje oszczędności już dziś!

Cechy lokaty to:

- atrakcyjne oprocentowania lokaty: zmienne i stałe,

- korzystne terminy lokowania środków 1,2,3,6,12,24 dla waluty PLN, a dla pozostałych walut 1,2,3,6,12,

- automatyczne odnawianie się lokaty na kolejne okresy bez konieczności wizyty w Banku,

- niska minimalna kwota lokaty 200 PLN, dla pozostałych walut 100 EUR, 100 GBP; 100 USD,

- swoboda dysponowania środkami po terminie umownym,

- swoboda dysponowania odsetkami - w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty możesz podjąć odsetki w dowolnym momencie - po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania lokaty.