Portal finansowy MONEY www.money.pl

Biuro Informacji Kredytowej www.bik.pl

Bankowy Fundusz Gwarancyjny http://www.bfg.pl

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jelenie Górze: http://rfpk.prv.pl/

Związek Banków Polskich http://www.zbp.pl/

BIG Infomonitor http://www.infomonitor.pl

Bank BPS S.A. http://www.bankbps.pl

Centralna baza danych ksiąg wieczystych http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

GUS Rejestr REGON: http://www.stat.gov.pl/regon/

Ministerstwo Sprawiedliwości – Rejestr KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

CEIDG, Centralna Ewidencja i  Informacja o Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx

Komisja Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/index.html

Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.gov.pl/

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki http://www.zbp.pl

Centrum AMRON http://amron.pl

Krajowy Rejestr Długów S.A. http://www.krd.pl