O Banku


Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
jest nowoczesną instytucją finansową z wieloletnią tradycją. Długa historia i bogata tradycja to nasz niekwestionowany dorobek.

Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu, to historia wielu lat i wielu Banków Spółdzielczych. 10 czerwca 1950r. to data początku Banku Spółdzielczego w Sulikowie. W tym właśnie dniu powołano do życia Gminną Kasę Spółdzielczą. W 1956r. po sześciu latach działalności GKS została przemianowana najpierw na Kasę Spółdzielczą a następnie po kilku latach utworzony został Bank Spółdzielczy w Sulikowie.

1 lipca 1996r. nastąpiła fuzja Banku Spółdzielczego w Sulikowie z Bankiem Spółdzielczym w Leśnej i Bankiem Spółdzielczym w Siekierczynie. To początek łączeń w bankowości spółdzielczej w Polsce.

1 stycznia 1999r. dokonano kolejnej fuzji Banku Spółdzielczego w Sulikowie z Bankiem Spółdzielczym w Bogatyni.

17 października 2008r. to kolejna ważna data w historii Banku. W tym dniu Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli podjęło Uchwałę w sprawie zmiany nazwy oraz siedziby Banku. Dotychczasowa nazwa Banku – Bank Spółdzielczy w Sulikowie została zastąpiona nazwą Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu.

Konsekwentne działanie władz Banku spowodowało, że z lokalnego, małego banku powstał nowoczesny, odpowiadający potrzebom naszych klientów bank. W wyniku blisko 60-cio letniej działalności Banku, powstał bank silny kapitałowo, bezpieczny dla klientów, o dużych możliwościach obsługi, szerokim wachlarzu usług bankowych, a tym samym o powiększonych możliwościach rozwoju i zwiększonej konkurencyjności. Stał się bardzo atrakcyjny dla organów samorządu terytorialnego, które prowadzą w naszym banku swoje rachunki i korzystają z naszych usług.

Jednocześnie w związku ze spełnieniem wymogu kapitałowego, Bank mógł rozszerzyć teren działania na całe województwo dolnośląskie.

Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu działa na terenie :
- województwa dolnośląskiego,
- na terenie powiatów: żagańskiego, żarskiego z terenu województwa lubuskiego.


Tym, co nas odróżnia od innych banków jest oferta powstała z potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Jest to możliwe, ponieważ każdy nasz pracownik jest częścią lokalnej społeczności i bardzo dobrze zna jej potrzeby.

Z roku na rok Bank osiąga coraz lepsze wyniki finansowe i udoskonala jakość obsługi oraz podnosi estetykę pomieszczeń bankowych. Rozwijając działalność Bank stale poszerza swoją ofertę o nowoczesne produkty bankowe.

Bezpieczeństwo wszystkich wkładów gromadzonych przez Klientów na rachunkach w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu zapewnione jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

Statut Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu