Misja Misją Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu jest świadczenie w sposób profesjonalny usług finansowych o wysokim standardzie, zapewniających zadowolenie Klientów. Łużycki Bank Spółdzielczy będzie funkcjonować na rynku detalicznym, na rynku średnich, małych i mikro przedsiębiorstw oraz agrobiznesu.
Dbając o ciągły rozwój stwarzamy pracownikom możliwości doskonalenia zawodowego.

WARTOŚCI :

Głównymi wartościami dla Banku są:
- Uczciwość
- Zadowolenie Klientów
- Dbałość o najlepsze relacje z Klientami
- Profesjonalizm
- Wysoka kultura osobista
- Przyjazność

WIZJA:
Chcemy być liderem usług finansowych na rynku lokalnym, zachowując wartości godne przyjaznej instytucji finansowej.