SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ŁUŻYCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBANIU


ZARZĄD:

Zbigniew Śmigielski – Prezes Zarządu


 


 Artur Najwer – Wiceprezes Zarządu


 Anna Alber – Wiceprezes Zarządu


RADA NADZORCZA:

1. Mariusz Starczewski -Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krzysztof Gorlach - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Remigiusz Markowski -Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Franciszek Wurszt - Członek Rady Nadzorczej
5. Grzegorz Wójcik - Członek Rady Nadzorczej