SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ŁUŻYCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBANIU


ZARZĄD:

Zbigniew Śmigielski – Prezes Zarządu


 


 Artur Najwer – Wiceprezes Zarządu


 Anna Alber – Wiceprezes Zarządu


RADA NADZORCZA:

1. Janusz Marek Niekrasz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Grzegorz Wójcik - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Marek Hamielec - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Franciszek Wurszt - Członek Rady Nadzorczej
5. Marek Józef Czolij - Członek Rady Nadzorczej