Kilka zobowiązań, opłaty, prowizje, itd. ?

Z naszym Kredytem Konsolidacyjnym będzie taniej i wygodniej.

Spłacasz kilka zobowiązań w jednym czasie? Mieszkanie, samochód, meble, debet w banku.... za wszystko musisz płacić prowizje, opłaty, itd. Połącz wszystko w jedno zobowiązanie z pomocą naszego Kredytu Konsolidacyjnego.

Dzięki Kredytowi Konsolidacyjnemu "spakujesz" wszystkie zobowiązania w jeden długoterminowy kredyt o niższym oprocentowaniu. 


Sprawdź podstawowe informacje o kredycie.

Możesz ubiegać się  o jeden spośród dwóch typów dostępnych kredytów konsolidacyjnych:

  • konsolidacyjny hipoteczny (zabezpieczeniem jest hipoteka, udzielany na większe kwoty pieniężne),
  • konsolidacyjny gotówkowy (krótsze terminy, wyższy koszt, udzielany jest na mniejsze kwoty pieniężne) - więcej na ten temat w zakładce Wygodny Kredyt".

Wybrane cechy kredytu:

kredyt udzielany jest w złotych;

okres kredytowania wynosi od 1 roku do 15 lat;

minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN;

maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, lub

maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy, z możliwością udzielenia kredytu do 100% wartości nieruchomości, pod warunkiem podniesienia marży do czasu, aż wskaźnik LTV spadnie do 80%.

Dla kredytu o zmiennej stopie oprocentowania Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 13,7640 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: nie jest wymagany; oprocentowanie zmienne kredytu: 12,24 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (wskaźnik referencyjny WIBOR 3M: 5,99 % - z dnia 02-10-2023r.) i marży Banku w wysokości 6,25 %, równa rata miesięczna: 1 216,60 PLN, ostatnia rata w kwocie 1 178,46 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 122 698,86  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 118 949,86 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN oraz koszty prowadzania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego „Łużyckie konto Idealne”: 1 530,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  222 698,86 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 2 października 2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla kredytu o okresowo - stałej stopie oprocentowania Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 15,2395 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: nie jest wymagany; oprocentowanie okresowo – stałe w wysokości 14,12 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne kredytu: 12,24 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (wskaźnik referencyjny WIBOR 3M: 5,99 % - z dnia 02-10-2023r.) i marży Banku w wysokości 6,25 %, równa rata miesięczna: 1 339,81 PLN w okresie 60 miesięcy obowiązywania okresowo – stałej stopy procentowej, w kolejnych okresach równa rata miesięczna w wysokości 1 248,22 PLN, ostatnia rata w wysokości 1 149,76 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 133 733,95  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 129 984,95 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN oraz koszty prowadzania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego „Łużyckie konto Idealne”: 1 530,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  233 733,95 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 2 października 2023r. na reprezentatywnym przykładzie.


Zabezpieczenie Kredytu konsolidacyjnego.

Rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu zależy od oceny zdolności kredytowej, okresu kredytowania oraz kwoty kredytu. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Bank może przyjąć między innymi:

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;

ubezpieczenie na życie kredytobiorców, lub

poręczenie osób trzecich według prawa cywilnego lub wekslowego;

pełnomocnictwo do rachunku osobistego, lokaty terminowej w Banku;

zastaw rejestrowy na pojeździe mechanicznym;

hipoteka na nieruchomości;

przelew praw na Bank z polis ubezpieczeniowych;

kaucję, depozyt pieniężny oraz inne formy zabezpieczenia dopuszczone w wewnętrznych przepisach Banku,;


Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące usługi  lub produktu.

Wszystkie dokumenty dotyczące naszych usług  znajdziesz w zakładce Dokumenty i formularze

Zachęcamy również do zapoznania się z tabelami opłat, prowizji i oprocentowania.


Nie wszystko jest dla Ciebie jasne i masz pytania
dotyczące Łużyckiego konta Premium?

Odwiedź nas albo skontaktuj się z nami telefonicznie lub napisz miala.

Adresy, numery telefonów i maile do naszych Oddziałów znajdziesz w zakładce Kontakt.

Sprawdź, co jeszcze mamy dla Ciebie

Masz firmę?

Masz firmę? A może planujesz jej otwarcie? Jeśli tak, to koniecznie sprawdź naszą ofertę dla przedsiębiorstw. Może Cię zainteresować.

Inwestuj z nami

Inwestycja to długa podróż, w którą warto wybrać się z dobrym, stabilnym i zaufanym partnerem. Jeśli się uda, może wyruszymy razem? 

Realizuj cele

Często nasze marzenia są łatwiejsze do realizacji, niż nam się wydaje. Sprawdź naszą ofertę kredytową, a być może będziemy mogli Ci pomóc.