Zastrzeżenia prawne

Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego, a także serwisach z nim zlinkowanych, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom Banku i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu oświadcza, że choć materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są redagowane z należytą starannością, to z uwagi na specyfikę świadczonych usług, oraz okresowość aktualizacji danych Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność danych, w tym w szczególności analiz finansowych, raportów i informacji o produktach. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego. Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

Wszelkie prawa do całej zawartości portalu internetowego Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu internetowego Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu pod warunkiem nie naruszania praw autorskich oraz praw rejestracji znaków towarowych należących do Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu. Żadna część portalu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez zgody Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu.