Statut Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu


Statut – jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Statutu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu, który dostępny jest po kliknięciu w LINK.