Utrudnienia w finansowaniu działalności rolniczej

Utrudnienia w finansowaniu działalności rolniczej !

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 roku o konsumenckiej pożyczce lombardowej zobowiązujące banki do stosowania wobec rolników indywidualnych rozwiązań konsumenckich w zakresie prowadzonej przez nich działalności rolniczej zmuszeni jesteśmy do całkowitego wstrzymania przyjmowania wniosków na kredyty związane z działalnością rolników indywidualnych  do czasu wypracowania rozwiązań systemowych i regulacyjnych pozwalających na rozwiązanie obecnej sytuacji. O powodach decyzji informuje komunikat Związku Banków Polskich (link: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Utrudnienia-w-finansowaniu-dzialalnosci-rolniczej). Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu niezwłocznie poinformuje o wznowieniu przyjmowania nowych wniosków.