Komunikat w sprawie Transakcji Niskokwotowych

Komunikat Banku w sprawie transakcji niskokwotowych


Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)Pojedyncza transakcja internetowa  100 PLN
Suma transakcji internetowych 400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych 5 sztuk