Walne Zgromadzenie Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Zarząd Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu zawiadamia Członków Banku,  że w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek), o godz. 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu,  przy ul. Kościuszki 4, odbędzie się W A L N E  Z G R O M A D Z E N I E ŁUŻYCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBANIU