Zmiana Regulaminu prowadzenia rachunków dla osób fizycznych

Informacja o zmianach w regulacjach

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za korzystanie z naszych usług oraz zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają każdego dnia. Korzystając z możliwości jakie daje nam obecność na lokalnym rynku, oferujemy Państwu produkty i usługi oparte na innowacyjnych rozwiązaniach finansowych, wsparte ponad 70 letnim doświadczeniem.

Jako Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu chcemy być najlepszym bankiem dla Klientów. Długotrwałe relacje budowane na zaufaniu, komforcie finansowym oraz poczuciu bezpieczeństwa są dla nas najwyższym priorytetem. Dołożymy wszelkich starań, aby nasz wizerunek i marka były dla Państwa źródłem samych pozytywnych doświadczeń.

Każdego dnia pracujemy nad tym, by zapewniać Państwu – jako naszym Klientom – wysoki poziom satysfakcji z jakości obsługi oraz razem rozwijać bank, jaki Państwo chcą.

                                                                                                           

Informacja o zmianach w regulacjach

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie zmian w obowiązujących przepisach prawa wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości oraz rozszerzeniem i przebudowaniem oferty naszego Banku dla klientów indywidualnych, Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu zobowiązany jest do dostosowania, od 1 czerwca 2024r. regulacji obowiązujących w Banku. Wśród zmian wchodzących w życie od 1 czerwca 2024r., znajdują się m.in.:

  • Postanowienia dotyczące rejestru PESEL oraz procedury umożliwiające Bankowi weryfikację danych w Rejestrze PESEL;
  • Wprowadzenie do oferty Banku  karty wielowalutowej dla Klientów posiadających konta osobiste w Banku;
  • Aktualizacja postanowień Regulaminu w zakresie zmian oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych;

Pełna treść regulacji dostępna jest dla Państwa TUTAJ.